Karl op twitter

Hoe de N-VA het verschil gaat maken in Rijkevorsel

Ondertussen zijn we nog maar één week verwijderd van 14 oktober. De laatste rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen is ingezet.

Misschien vraagt u zich nog af “waarom moet ik op de N-VA stemmen in Rijkevorsel?”. Daarom geef ik graag nog enkele concrete zaken mee waarin de N-VA het verschil gaat maken.

lees verder

Karl Geens trekt N-VA in Rijkevorsel

In Rijkevorsel trekt de 32-jarige Karl Geens de lijst van de N-VA voor de lokale verkiezingen op 14 oktober. Karl Geens is gemeenteraads- en politieraadslid. Dorien Cuylaerts bemant de tweede plaats. Stef Maes staat op drie. Geens was in 2011 medestichter van de N-VA in Rijkevorsel. Hij is momenteel ook voorzitter van de partij in de gemeente.

De partij vertrouwt ook in Rijkevorsel op de kracht van verandering. Ze heeft zes actiepunten voor die verandering: vrijheid en verantwoordelijkheid, Rijkevorsel is er voor iedereen, Financiën op orde, cultuur en evenementen, bereikbaarheid en openbare werken en kansen voor de jeugd

Schreef de Deredactie-VRT een maand geleden.bron: http://www.deredactie.be/permalink/1.1404637

“De Vlaamse kwestie”

Een gedeelte uit een voordracht die N-VA voorzitter Bart De Wever zopas gaf aan de universiteit van Heidelberg over het Vlaamse autonomiestreven en Europa.

België ontstond in 1830 als een Franstalige natie, geleid door een Franstalige elite die haar politieke dominantie over de meerderheid van arme, Fransonkundige Vlamingen kon bestendigen dankzij het cijnskiesrecht. Stemrecht werd bepaald op basis van belastingen. Wie rijk was, mocht stemmen, en dat waren haast per definitie Franstaligen. Dat cijnskiesrecht sloot de Vlamingen dus uit van het democratische proces, en veroordeelde hen tot de sociale en culturele marginaliteit. Die ervaring van uitsluiting deed een besef groeien dat men anders was, dat iets hen deed onderscheiden van een groep mensen die wel alle kansen kregen in het leven. De Belgische staat riep een identiteitsgevoel in het leven dat alle Vlamingen overspande.

De Vlaamse Beweging die uit deze identiteitsgevoelens ontsproot, begon als een hervormingsbeweging. Het was niet de ambitie van de Vlaamse Beweging om Vlaanderen af te scheiden van België, maar om de Belgische democratie te herdefiniëren zodat Vlamingen als gelijke individuen konden deelnemen aan het democratische proces. De invoering van het algemeen meervoudig stemrecht in 1893 bracht de Vlaamse massa in de Belgische democratie, waarmee de strijd voor gelijkberechtiging begon, de strijd voor het doorbreken van de linguïstieke, en dus sociale, barrières, de strijd voor sociale rechtvaardigheid. De invoering van datstemrecht was de eerste barst in België, de critical juncture waar de Vlaamse en Franstalige wegen scheidden. Want de Vlaamse Beweging faalde in haar opzet om de Belgische democratie te herdefiniëren. De Franstalige politieke elite aanvaardde de hervormingen slechts met tegenzin, en probeerde de gevolgen ervan steeds te temperen, wat leidde tot de radicalisering van de Vlaamse publieke opinie. Bovendien vreesden de Franstaligen de demografische – en dus democratische – meerderheid van de Vlamingen. Om niet geminoriseerd te geraken in een Belgische democratie, begonnen de Franstaligen allerlei mechanismen uit te dokteren die de Vlaamse meerderheid moesten uitvlakken. In plaats van één Belgische democratische ruimte te creëren, waar Vlamingen en Franstaligen verenigd waren als één volk, creëerde men een eigen Franstalige democratie in een poging de Vlaamse meerderheid te counteren.

lees verder

Werken aan de kerk

Het is u ongetwijfeld opgevallen dat de werken aan de gevels en daken aan de zuidkant van de kerk een tijd lang hebben stilgelegen. Dat deze werken niet vorderden zoals voorzien, had alles te maken met problemen met de veiligheid. U beseft dat het geen sinecure is om gevel en dakwerken uit te voeren aan een dergelijk gebouw.

De veiligheid van de arbeiders komt dan ook op de eerste plaats en er dient op dat vlak beantwoord te worden aan de geldende normen. Omdat er aanpassingen aan de stelling en de ladderconstructies op het dak dienden te gebeuren, werd het werk tijdelijk stilgelegd.

Aldus “info Rijkevorsel”.

Vandaag, maandag 2 augustus, zijn de werken aan de kerk terug begonnen. Hopelijk zal het verder verloop van de werken gebeuren zonder al te veel problemen…

Rijkevorselse wegenwerken weggewerkt

De laatste maanden waren er heel wat wegenwerken in Rijkevorsel. Deze zomer zullen verschillende van deze werken eindelijk voltooid zijn.

De Vaart (de weg langs de vaart richting St.-Lenaarts) en het bijhorende jaag-/fietspad zijn bijna afgerond. Ook de werken aan de Beersebaan ter hoogte van het kruispunt Vorselmoerweg en Hoge Heideweg zijn zo goed als klaar. Het kruispunt werd beveiligd zodat onbewust rechtdoor rijden van Vorselmoer- naar Hoge Heideweg een heel pak moeilijker zal zijn. Tevens werd een een fietspad aangelegd in de Hoge Heideweg.

Tevens zullen de werken in Achtel ter hoogte van de kapelberg worden afgerond. Momenteel worden de laatste kleiklinkers gelegd. Het aanleggen van de nieuwe betonweg had jammer genoeg wat meer ‘voeten in de aarde’…
In de loop van augustus zal het fiets- en voetpadje tussen Banmolenweg en Molenstraat zijn definitieve vorm hebben gekregen, naar aanleiding van de nieuwe privé-verkaveling die hier ontwikkeld wordt.

In de Torendries zullen de riolerings- en wegeniswerken ook rond zijn in de loop van deze maand. De onderhoudswerken aan de asfaltwegen, onder andere aan de Vorselmoerweg, Vlimmersebaan en Stevennekens zijn ondertussen afgewerkt.

De Mayakalender – deel 3

Sinds een hele tijd hoor je met de regelmaat van de klok dat volgens de “Mayakalender” de wereld zou vergaan op 21 december 2012. Zopas las ik drie boeiende artikels over dit onderwerp die ik met u wil delen. Het derde en meest recente artikel.

Archeologen vinden verwijzing naar einddatum Mayakalender.

Archeologen die opgravingen doen in La Corona in Guatemala hebben een 1300 jaar oude Mayatekst gevonden die verwijst naar de zogeheten einddatum van de Mayakalender, 21 december 2012. De belangrijke hiëroglifische vondst is donderdag aangekondigd in het Nationaal Paleis in Guatemala. “De tekst spreekt over een oude politieke geschiedenis in plaats van een profetie,” zegt Marcello A. Canuto van de Tulane-universiteit in New Orleans. Hij overziet de opgravingen in La Corona.

Traptreden
Sinds 2008 verrichten Canuto en Tomás Barrientos van de Universidad del Valle de Guatemala opgravingen in La Corona, een archeologische vindplaats die ooit is vernield door plunderaars. “Vorig jaar ontdekten we dat plundeaars in één van de bouwwerken enkele stenen hadden laten liggen omdat ze niet konden worden verkocht op de zwarte markt,” zei Barrientos. “We wisten dat ze iets belangrijks hadden gevonden, maar ze hebben ook iets over het hoofd gezien.”
Canuto en Barrientos vonden de langste tekst die ooit is ontdekt in Guatemala. De hiërogliefen zijn in traptreden gegraveerd en beschrijven 200 jaar geschiedenis van La Corona, legt David Stuart van de Universiteit van Texas in Austin uit. In 1997 maakte hij deel uit van een expeditie die de vindplaats voor het eerst verkende.

Grotere cyclus
Terwijl ze de stenen in mei ontcijferden herkende Stuart de verwijzing naar 2012 op een traptrede met 56 hiërogliefen. Ze beschrijven koninklijk bezoek in La Corona in het jaar 696 van de machtigste Mayakoning van die tijd, Yuknoom Yich’aak K’ahk’ uit Calakmul.
“Het was een periode van grote politieke onrust in het Mayagebied en deze koning voelde zich gedwongen te zinspelen op een grotere cyclus van tijd die afloopt in 2012,” zegt Stuart. De oude Maya’s gebruikten hun kalender om continuïteit en stabiliteit te bevorderen in plaats van het doen van voorspellingen over een apocalyps, legt Canuto uit.

Bron: Sciencedaily.com
28 juni 2012

De Mayakalender en 21 december 2012…

Sinds een hele tijd hoor je met de regelmaat van de klok dat volgens de “Mayakalender” de wereld zou vergaan op 21 december 2012. Zopas las ik drie boeiende artikels over dit onderwerp die ik met u wil delen.

‘Maya’s zagen hoe de wereld nog millennia lang blijft bestaan’

De oude Maya’s voorspelden niet alleen de eindtijd in december 2012, ze waren ook in de veronderstelling dat de wereld daarna nog vele duizenden jaren zou blijven bestaan, aldus de Mexicaanse epigraaf Erik Velasquez.
De Maya’s verwachtten niet dat de wereld zou eindigen omdat in hun kosmologie geen ruimte was voor de lineaire kijk op tijd die het Westen domineert. “Van de joods-christelijke traditie hebben we een apocalyptische mentaliteit geërfd,” zei de expert tijdens zijn presentatie afgelopen dinsdag in het Nationaal Museum voor Antropologie in Mexico-Stad. “De oude Maya’s kenden alleen een nieuw begin, ze waren niet bekend met het begrip einde.”
lees verder

Nieuwkomer N-VA hoopt op stemmen in Rijkevorsel

Op deredactie.be, de nieuwswebsite van de vrt, las ik vandaag onderstaand artikel over de gemeenteraadsverkiezingen in Rijkevorsel.

Burgemeester van Rijkevorsel Gust Van De Mierop (Gemeentebelang&VLD) ziet het burgemeesterschap nog volop zitten, maar de vraag is hoeveel kiezers hij zal kunnen overtuigen. De oppositie ziet immers meer negatieve elementen dan positieve. En wat met nieuwkomer N-VA?

De grootste uitdager zal de N-VA worden. Karl Geens (31) en Dorien Cuylaerts (31) richtten in maart 2011 een afdeling van de N-VA op in Rijkevorsel. Beiden zitten al in de gemeenteraad als raadsleden van Samen Nieuw Rijkevorsel (SNR). Samen met de fracties GB&VLD en SP.A vormden ze een meerderheid in de gemeenteraad. Sinds januari 2010 was Dorien Cuylaerts ook schepen van onder meer Jeugd, Milieu en Middenstand. Karl Geens zat ook in de politieraad en was voorzitter van de partij SNR.
De N-VA komt tegen de gemeenteraadsverkiezingen met een eigen lijst naar buiten. De partij hoopt om minstens drie zetels te halen.

N-VA als nieuwkomer

Lijsttrekker van de N-VA wordt Karl Geens en Danny Brosens zal de lijst gaan duwen. Karl Geens was in 2011 medestichter van N-VA Rijkevorsel en is voorzitter van de afdeling. Karl is reeds sinds 2001 actief in de Rijkevorselse gemeentepolitek, eerst als bestuurslid en sinds januari 2007 als gemeente- en politieraadslid. Tevens is hij lid van de raad van bestuur van de academie voor muziek en woord de Noorderkempen en de algemene vergadering van IOK. Zo heeft hij de afgelopen elf jaar al heel wat ervaring kunnen opdoen. Karl Geens is geboren en getogen in Rijkevorsel en is goed vertrouwd met wat er leeft in onze gemeente.

“De volgende legislatuur willen we een financieel zuinig beleid voeren. Net zoals de gezinnen moet ook de gemeente de komende jaren de tering naar de nering zetten en willen we de schuldenlast terugdringen”, zegt Karl Geens, voorzitter N-VA Rijkevorsel. “We willen ook verder werken aan de realisatie van het jeugdlokaal in het Kruispad. We willen verder inzetten op meer inspraak van de mensen bij werken en een betere communicatie van de gemeente op allerlei vlakken in het algemeen.”

“Met Karl als lijsttrekker hebben we iemand met een sterke persoonlijkheid, gedegen kennis, engagement en de kracht om anderen te motiveren”, aldus Stefan Maes, ondervoorzitter van N-VA Rijkevorsel.

Maar Karl zal niet alleen de lijst trekken, op de tweede plaats staat Dorien Cuylaerts. Dorien en Karl vormen al sinds de verkiezingen van 2006 een sterk duo in de Rijkevorselse politiek. Dorien Cuylaerts is ook sinds 2001 actief gaan deelnemen aan de politiek in Rijkevorsel.
Eerst als bestuurslid, sinds januari 2007 als gemeenteraadslid en sinds 2010 als schepen van Jeugd, Milieu, Toerisme, Gelijke Kansen, Erediensten, Energie, Middenstand en Ontwikkelingssamenwerking.

bron: http://www.deredactie.be/
auteur: Wendy Luyks

Den Bompa

Tijdens het surfen op Youtube kwam ik nog een aflevering van “Den Bompa” tegen. Een van de succesvolste tv-series uit de beginperiode van VTM.
Ik deel ze graag met u. Een leuk stukje nostalgie, en… eigenlijk vind ik het nog altijd een goeie volkse serie :)

[youtube 5BsDCGj4dZo]

kijk verder

700 jaar “Charter van Kortenberg”

700 jaar geleden werd met het Brabantse “Charter van Kortenberg” de basis gelegd voor de democratie. Hertog Jan legde daarmee de fundamenten van de Blijde Inkomsten en creëerde een oervader voor de Amerikaans grondwet.

Kortenberg: ’s Lands Glorie

De man op de prent staart me streng aan. Hij is het nummer 128 in de reeks. Ik bezit drie donkergroene boeken van ’s Lands Glorie, de beroemde prentencollectie van Artis Historia. Ik zou u wel willen vertellen dat ik de boeken vond op de zolder van mijn ouderlijke huis, bestoft en mysterieus. Maar ik heb ze gewoon gekocht op het internet. Tot daar de romantiek. De enkele prenten die ik wel als kind bezat, spraken mij enorm aan. Ze brachten voor dit jochie de geschiedenis tot leven. Vooral de prent van Filips van Artevelde herinner ik me nog levendig. Een archetypische tekening van een koene ridder die heldhaftig de verte in tuurt. Ik wist begot niet wie Filips van Artevelde was, maar door die prent heb ik altijd, vrij inhalig, meer van de reeks willen hebben. Leve het internet!

Vrijheid

Léon Huens reserveerde op dat nummer 128 een tekening van Hertog Jan II van Brabant. Zoals ik al aangaf, staat hij er nors op. Misschien deed Huens dat met opzet. Jan II, de vreedzame, moest namelijk op een aantal weken voor zijn dood in 1312 een ernstige knieval doen: hij verleende een aantal voorrechten aan de bestaande standen in zijn hertogdom. Zijn overwinningen tegen de Brabantse steden ten spijt. Een mens zou voor minder zuur zijn. Wat voor hem persoonlijk een smadelijk einde van zijn leven was, plaatste zijn nagedachtenis desalniettemin op een gulden verhoog van onze geschiedenis. Zijn “Charter van Kortenberg” was de eerste tekst op het continent die de vrijheden van de standen omschreef. Ik zie de hertog, geheel historisch incorrect, in mijn verbeelding op zijn doodsbed met veel tegenzin de ganzenveer nemen om zijn initialen te pennen op het perkament. Zijn zegel maakt het document rechtsgeldig. Hertog Jan legde daarmee de fundamenten van de Blijde Inkomsten en creëerde een oervader voor de Amerikaans grondwet. Neen, ik overdrijf hier niet. Verderop leest u wat ik bedoel. Het charter is een primaire vorm van een grondwet voor het toenmalige hertogdom Brabant. ‘[…] alleen in Brabant groeide vanaf 1312 de traditie om bij de huldiging van een nieuwe hertog telkens op vreedzame wijze een bijgewerkte versie van de landprivilegies vast te leggen als een soort regeerovereenkomst tussen vorst en onderdanen.’ [1]

lees verder